diplomová práce UMPRUM 2014

Práce obsahuje návrh dvou typů krbových kamen. První je založena na jednotné spalovací
komoře, která má jednoduchý vzhled a dá se kombinovat s více stojany.
Stojany jsou odlišného typu a je tedy možné, aby si každý vybral stojan
podle svého interiéru. K tomuto typu kamen je navržen i zásobník na
dřevo, který tvarem navazuje na vysoký stojan.

Druhá krbová kamna jsou od základu postavena odlišněji. Zde je důležitá
středová kompozice plápolajícího ohně, který díky spodnímu tácu na
uskladnění dřeva symbolizuje táborový oheň, u kterého se lidé scházejí.
Samotný proces ohně je ve své klasické středové ose nad uloženým
dřevem, kde je umístěna spalovací komora stojící na válcové noze.
Odmyslíme-li si konstrukci těchto kamen, zdá se nám, že máme v interiéru
táborák, který má vysokou tepelnou účinnost a slouží, tak k vytápění
prostoru bytu, domu nebo veřejného prostoru.